Kúpa cenných papierov

Druh:Zmluva
Číslo:214/2015
Predmet (popis dokumentu):Kúpa cenných papierov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Prima banka Slovensko, a.s.
Adresa dodávateľa:Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO dodávateľa:315757951
Cena:7000,- Eur
Dokument zo dňa:09.03.2015
Zverejnené dňa:13.03.2015
Poznamka: