update + inštalácia a konverzia

Druh:Faktúra
Číslo: 150224
Predmet (popis dokumentu):update + inštalácia a konverzia
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Janka Hennelová
Adresa dodávateľa:Letná 29, 05201 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:34573046
Cena: 288,64 Eur s DPH
Dokument zo dňa:03.03.2015
Zverejnené dňa:01.04.2015
Poznamka: