tlačivá

Druh:Faktúra
Číslo: 1152201195
Predmet (popis dokumentu):tlačivá
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:ŠEVT, a.s.
Adresa dodávateľa:Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica
IČO dodávateľa:31331131
Cena: 19,52 Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.03.2015
Zverejnené dňa:01.04.2015
Poznamka: