mäso a mäsové výrobky

Druh:Faktúra
Číslo: 150543
Predmet (popis dokumentu):mäso a mäsové výrobky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:BIGIMI s.r.o
Adresa dodávateľa:Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:44467613
Cena: 15,37 Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.04.2015
Zverejnené dňa:02.05.2015
Poznamka: