kábel

Druh:Faktúra
Číslo: 15067
Predmet (popis dokumentu):kábel
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Martin Hamadej
Adresa dodávateľa:Koceľová 12, 071 01 Michalovce
IČO dodávateľa:40936406
Cena: 33,60 Eur s DPH
Dokument zo dňa:27.04.2015
Zverejnené dňa:02.05.2015
Poznamka: