Predaj pozemkov

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Predaj pozemkov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Denisa Olekšáková
Adresa dodávateľa:Iliašovce 256
IČO dodávateľa:
Cena:585,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:16.12.2014
Zverejnené dňa:16.12.2014
Poznamka: