likvidácia odpadu

Druh:Objednávka
Číslo:20150002
Predmet (popis dokumentu):likvidácia odpadu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:PD Čingov Smižany
Adresa dodávateľa:Tatranská 126, 053 11 Smižany
IČO dodávateľa:00204251
Cena: 50,40 Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.05.2015
Zverejnené dňa:02.06.2015
Poznamka: