škola v prírode

Druh:Faktúra
Číslo: 80
Predmet (popis dokumentu):škola v prírode
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Michal Kováč - CK And
Adresa dodávateľa:Lány 10, 97201 Bojnice
IČO dodávateľa:46388427
Cena: 1735,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:14.03.2016
Zverejnené dňa:04.04.2016
Poznamka: