mlieko a mliečne výrobky

Druh:Objednávka
Číslo:20167359
Predmet (popis dokumentu):mlieko a mliečne výrobky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Tatranská mliekareň a.s.
Adresa dodávateľa:Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa:31654363
Cena: 20,99 Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.06.2016
Zverejnené dňa:01.07.2016
Poznamka: