stavebné práce na stavbe kan. a ČOV

Druh:Faktúra
Číslo: 242
Predmet (popis dokumentu):stavebné práce na stavbe kan. a ČOV
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:ARPROG a.s.
Adresa dodávateľa:Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa:36168335
Cena: 157894,74 Eur s DPH
Dokument zo dňa:06.09.2016
Zverejnené dňa:13.10.2016
Poznamka: