savica

Druh:Faktúra
Číslo: 251
Predmet (popis dokumentu):savica
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Florian, s.r.o
Adresa dodávateľa:Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO dodávateľa:36427969
Cena: 194,40 Eur s DPH
Dokument zo dňa:16.09.2016
Zverejnené dňa:13.10.2016
Poznamka: