O elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):O elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa dodávateľa:Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa:35942436
Cena:
Dokument zo dňa:18.10.2016
Zverejnené dňa:20.10.2016
Poznamka: