Dotácia na záujmové vzdelávanie

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Dotácia na záujmové vzdelávanie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Centrum voľného času
Adresa dodávateľa:Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:00188000
Cena:62 €/žiaka/rok
Dokument zo dňa:06.12.2016
Zverejnené dňa:13.12.2016
Poznamka: