potraviny

Druh:Objednávka
Číslo:20170034
Predmet (popis dokumentu):potraviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INMEDIA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:36019208
Cena: 97,52 Eur s DPH
Dokument zo dňa:09.02.2017
Zverejnené dňa:03.03.2017
Poznamka: