ŠJ/20180044 05.03.18

Druh:Objednávka
Číslo:20180044
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/20180044 05.03.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:BIGIMI s.r.o
Adresa dodávateľa:Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:44467613
Cena: 24,32 Eur s DPH
Dokument zo dňa:05.03.2018
Zverejnené dňa:29.03.2018
Poznamka: