ŠJ/20180069 09.04.18

Druh:Objednávka
Číslo:20180069
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/20180069 09.04.18
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:INMEDIA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa:36019208
Cena: 12,96 Eur s DPH
Dokument zo dňa:09.04.2018
Zverejnené dňa:07.05.2018
Poznamka: