plachta na pieskovisko

Druh:Faktúra
Číslo: 315
Predmet (popis dokumentu):plachta na pieskovisko
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:DH fire safety s r.o.
Adresa dodávateľa:Stebnik 54, 086 33 Stebnik
IČO dodávateľa:50910612
Cena: 14,27 Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.09.2018
Zverejnené dňa:03.10.2018
Poznamka: