Hrobové miesto

Druh:Zmluva
Číslo:99/2016
Predmet (popis dokumentu):Hrobové miesto
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Štefan Kozela
Adresa dodávateľa:Iliašovce 15
IČO dodávateľa:
Cena:28,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:15.02.2016
Zverejnené dňa:17.02.2016
Poznamka: