mlieko a mliečne výrobky

Druh:Faktúra
Číslo: 14
Predmet (popis dokumentu):mlieko a mliečne výrobky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Tatranská mliekareň a.s.
Adresa dodávateľa:Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa:31654363
Cena: 74,94 Eur s DPH
Dokument zo dňa:16.01.2019
Zverejnené dňa:06.02.2019
Poznamka: