Zmluva o používaní služieb portálu OBECNYURAD.eu

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o používaní služieb portálu OBECNYURAD.eu
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:Stanislav Klubert
Adresa dodávateľa:Za Hornádom 881/10, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:34573488
Cena:60,00 €
Dokument zo dňa:01.02.2019
Zverejnené dňa:01.02.2019
Poznamka: