ŠJ/ 2019014 18.02.19

Druh:Objednávka
Číslo: 2019014
Predmet (popis dokumentu):ŠJ/ 2019014 18.02.19
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:BIGIMI s.r.o
Adresa dodávateľa:Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:44467613
Cena: 19,52 Eur s DPH
Dokument zo dňa:18.02.2019
Zverejnené dňa:08.03.2019
Poznamka: