Zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové sporenie

Druh:Zmluva
Číslo:PP0139
Predmet (popis dokumentu):Zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové sporenie
Názov odberateľa:Obec Mlynky
Adresa odberateľa:Mlynky 324, 053 76 Mlynky
IČO odberateľa:00329371
Názov dodávateľa:NN Tatry - Sympatia, d. d. s., a. s.
Adresa dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:16.07.2019
Zverejnené dňa:16.07.2019
Poznamka: